Jemně upřímný pán

Jemně upřímný pán
se díval dlouze
do novin
Poté jimi
ozdobil svou hlavu
Složil se
jako lodička
a vyplul
pro širokou veřejnost
neznámo kam
Byl to prostě
rozpustilý pán