veselý song cestou domů

I need information
only little information
but I don't know
where is a station
for my information...

a v novinách se dočítám o radosti

jeho momentální stav nejlépe vystihují věty které jsem dnes objevil v jeho deníku ... a křídel trochu
A KŘÍDEL TROCHU...

Mnoho otázek způsobuje neklidnost ducha
A neklidnost ducha způsobuje pohyb.
A pohyb způsobuje život.
Z toho mimo jiné vyplývá, že nežijeme pořád.

Nicméně předchozí teze mohou být chybné a my žijeme pořád.

soda bicarbona napříč časem

bude
možná deník...
každopádně bez důrazu na chronologii
a asi i celkovou srozumitelnost...
uvidíme...